Čišćenje navedenih površina pružamo isključivo profesionalnim sredstvima za čišćenje ISO9001 i ISO14001, EMAS(ekologija-BR75, Ivecid i SR13c))

Uobičajeno se usluga čišćenja stubišta ugovara uz dinamiku čišćenja jedanput/dvaput tjedno ili pak rjeđe.

Usluga čišćenja stubišta uključuje pranje i čišćenje cjelokupnog stubišta i to:
-metenje stubišta
-mokro pranje stubišta s odgovarajućim sredstvima za čišćenje
-pranje svih staklenih površina u stubištu (prozori i vrata)
-pranje ulaznih vrata u stubište
-čišćenje svih rukohvata u stubištu
Naša usluga čišćenja stubišta u potpunosti se prilagođava željama i potrebama Vas kao naručitelja.

Prije svakog potpisa Ugovora za čišćenje stubišta naši djelatnici dolaze izvršiti pregled stubišta.